"МОНГОЛЫН АГРОНОМЧДЫН ХОЛБОО" НҮТББ-ЫН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БАГУУДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

1. Редакцийн зөвлөл

Ахлагч :О.Мөнхжаргал

Гишүүд: Б.Амарсанаа, Л.Даваа , Ж.Намбар, Д.Ундармаа, Ж.Оюунгэрэл

 

2. Бодлого төлөвлөлтийн баг

Ахлагч : Б.Амарсанаа

Гишүүд: Л.Даваа, Б.Одонхүү, О.Мөнхжаргал, Т.Төрмандах, Б.Одгэрэл, Н.Баярсүх, Ц.Пүрэвдорж

 

3. Сургалтын баг

Ахлагч: Ж.Оюунгэрэл

Гишүүд: Ц.Пүрэвдорж, Б.Ундрах, О.Отгонцэцэг, Б.Одгэрэл, Б.Амарсанаа

 

4. Үйлдвэрлэлийн /зөвлөх үйлчилгээний/ үйл ажиллагааны баг

Ахлагч: Ж.Очир

Гишүүд: Л.Даваа, Т.Төрмандах, А.Лувсандагва, Ц.Пүрэвдорж, Б.Ундрах, зөвлөх баг

 

5. Хамтын ажиллагааны баг

Ахлагч: Д.Ундармаа

Гишүүд: Н.Баярсүх, Ж.Оюунгэрэл, О.Отгонцэцэг, Ж.Очир

 

Холбооны зөвлөх баг

1. МУ-ын гавъяат агрономч, доктор (Sc), профессор Б.Дорж

2. Хөдөлмөрийн баатар Ш.Мардаан

3. МУ-ын гавъяат агрономч Ж.Сүрэнхорлоо

4. МУ-ын гавъяат агрономч Л.Болдбаатар

5. Доктор, профессор Нинж

Б. Доктор, профессор Ж.Чулуунбаатар

6. Доктор, профессор Д.Алимаа

7. Доктор, дэд профессор Н.Цэрэнтогтох

8. Агрономч Д.Цэвэлмаа

9. Агрономч Ц.Авирмэд