УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

ДОКТОР (ScD), ДЭД ПРОФЕССОР БАЯРЫН АМАРСАНАА

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн уугуул

Боловсрол :

1993 онд Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 1-р 10-н жилийн сургууль

1997 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, агрономч мэргэжлээр бакалаврын зэрэг

1999 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, магистрын зэрэг

2006 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, докторын зэрэг

2016 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, дэд профессор

2001 онд Хятад, 2006, 2008 онуудад Канад, 2013 онд БНСУ-д мэргэжил дээшлүүлсэн.

Ажлын туршлага :

1997-1999 Төв аймгийн Борнуур ХХК-д бригад, үтрэмийн агрономч

1999-оноос ХААИС, АЭС-ийн газар тариалангийн тэнхимийн багш

2014 онд ХААИС, АЭС-ийн газар тариалангийн тэнхимийн эрхлэгч

2015 онд ХААИС, АЭС-ийн Сургалт эрхэлсэн орлогч захирал

2016 оноос ХААИС, АЭС-ийн Агроном хөтөлбөрийн зохицуулагч,"Хөрсний үржил шим ба тогтвортой газар тариалангийн систем” профессорын багийн профессор


ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ДОКТОР ДЭД ПРОФЕССОР ЛХАМЫН ДАВАА

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын уугуул

Боловсрол:

1982 онд Нийслэлийн лаборатори 1-р 10-н жилийн сургууль

1987 онд Хөдөө Аж Ахуйн Дээд Сургууль, Агрономч мэргэжлээр бакалаврын зэрэг

1999 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, магистрын зэрэг

2005 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, докторын зэрэг

Ажлын туршлага:

1987-1995 онд Дорнод талын бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, эрдэм шинжилгээний ажилтан

1999-2007 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, Агробиологийн сургуулийн багш

2007-2016 онд Хөдөө аж ахуйн их сургууль, Эрдэм шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн "Нарт” төвийн захирал

2016 оноос ХААИС, АЭС-ийн Газар тариалан, ургамал хамгааллын тэнхимийн багш, "Ургамлын генийн нөөц-тогтвортой хөгжил” профессорын багийн профессор

 

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД


МУ-ЫН ГАВЪЯАТ АГРОНОМЧ ТӨМӨРБААТАРЫН ТӨРМАНДАХ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын уугуул

Боловсрол

1981 онд Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын 10-н жилийн дунд сургууль

1986 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийг агрономч мэргэжлээр төгссөн.

1992 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, ургамлын аж ахуйн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан.

2006 оноос Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуульд докторант

1992 онд Польш улсын Катовиц хотод Силезийн Их Сургуульд мутацийн селекцийн сургалт

2001 онд Канад улсын Саскатуун хотод Саскатчеваны Их Сургуульд Цомхотгосон технологийн сургалт.

2005 онд БНХАУ-ын Бээжин хотод ХАА-н механикжуулалтын Академид шинэ дэвшилтэт технологийн сургалт

2006 онд БНХАУ-ын Өрөмч хотод усалгааны хэмнэлттэй технологийн сургалт

2007 онд Тайланд улсын Бангкок хотод Органик газар тариалангийн сургалт.

Ажлын туршлага :

1986-1989 онд ХААДС-ийн Ургамлын аж ахуйн тэнхимд багш

1989-1995 онд Дархан хот дахь УГТЭШХ-ийн селекц, үрийн аж ахуйн секторын эрхлэгч, эрдмийн зөвлөлийн гишүүн

1995-1996 онд "МCS” ХХК-д газар тариалангийн төслийн зөвлөх

1996-1998 онд "Ургац өгөөж” ХХК-д гүйцэтгэх захирал

1998-2004 онд "Монконсалт” ХХК-д менежер, төслийн зөвлөх

2005-2015 онд "Монгол төмс” хөтөлбөрийн зохицуулагч

2016- оноос "Монгол ногоо” төслийн зохицуулагч

 


ДОКТОР, ДЭД ПРОФЕССОР НООВЫН БАЯРСҮХ

 
Улаанбаатар хотын уугуул

Боловсрол :

1990 онд ХААДС-ийг агрономч мэргэжлээр төгссөн.

2001 онд "Газар тариалангийн төв бүсийн нөхцөлд тосны маалингын сорт шалгаруулах, тарих хугацаа, үрийн нормын судалгаа” сэдвээр ХАА-н ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаалсан.

2014 онд ХААИС-ийн дэд профессор цол хүртсэн.

Ажлын туршлага :

· 1990 оноос Дархан-Уул аймаг дахь УГТЭШХүрээлэнд дадлагажигч, эрдэм шинжилгээний ажилтан

· 2001 онд ХАА-н таримал ургамлын генофондын секторын эрхлэгч, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал

· 2014 оноос тус хүрээлэнгийн захирлаар ажиллаж байна.

 

 

ДОКТОР (ScD), ПРОФЕССОР ОЧИРБАТЫН МӨНХЖАРГАЛ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын уугуул

Боловсрол:

1982 онд Чойбалсан хотын 2-р 10-н жилийн сургууль

1987 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийг агрономч мэргэжлээр төгссөн.

1999 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, магистрын зэрэг

2000 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, докторын зэрэг

2006 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, дэд профессор

2016 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, профессор цол тус тус хүртсэн.

2013 онд Монгол Улсын Зөвлөх агрономч мэргэшлийн зэрэг авсан.

1994 онд Япон, 1999 онд БНСУ, 2004 онд 2010 онд БНХАУ, 2011 онд БНТурк Улсад, 2013 онд ХБНГУ-д тус тус ургамал, газар тариалангийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.

Ажлын туршлага:

1987-1992 онд

Дорнод бүсийн ХААЭШХүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан

1993-1996 онд

Дорнод бүсийн ХААСЭШХүрээлэнд сектор, тэнхмийн эрхлэгч

1997-2004 онд

ХААИС-ийн Дорнод бүсийн салбарын захирал

2005-2007 онд

Дорнод дээд сургуулийн орлогч захирал, ЭНБД

2007-2008 онд

ХААИС-ийн Агробиологийн сургуулийн Сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч

2009-2011, 2013 онуудад

ХААИС-ийн Агробиологийн сургуулийн Газар тариалан хөрс агрохимийн тэнхимийн эрхлэгч

 2014 оноос ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуулийн профессор багш, "Хөрсний үржил шим ба тогтвортой газар тариалангийн систем” профессорын багийн профессор

 

ДОКТОР, ПРОФЕССОР БЯМБААГИЙН ОДГЭРЭЛ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Архангай аймгийн Тариат сумын уугуул

Боловсрол:

1987 онд Архангай аймгийн Тариат сумын 10-н жилийн дунд сургууль

1993 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургуулийг агрономч мэргэжлээр төгссөн.

1999 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, магистрын зэрэг

2006 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, докторын зэрэг хамгаалсан.

2012 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, дэд профессор цол

2014 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, профессор цол хүртсэн.

Ажлын туршлага:

1993- 1995 онд Төв аймгийн Жаргалант суманд агрономч

1997-1999 онд Ургамал хамгааллын улсын алба, ХАА-н улсын хяналтын албанд улсын байцаагч, ахлах байцаагч

1999-2008 онд Монголын ХААИС-ийн Агробиологийн сургуульд багш

2008-2012 онд Агробиологийн сургуулийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

2013 оноос "Хөрсний үржил шим ба тогтвортой газар тариалангийн менежмент” профессорын багийн ахлагч

2015 оноос Газар тариалан ургамал хамгааллын тэнхимийн эрхлэгчээр ажиллаж байна.

 

ДОКТОР, ДЭД ПРОФЕССОР ЖИЙПРЭЛИЙН НАМБАР

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Увс аймгийн Наранбулаг сумын уугуул

Боловсрол:

1984 онд Увс Улаангом хотын 2 дугаар 10 жилийн сургууль

1989 онд ХААДС-дЕрөнхий агрономч мэргэжлээр

2002 онд ХААИС-д "Хөрс хамгаалах технологийн нөхцөлд буудай ургуулах агротехникийг судалсан дүн” сэдвээр ХАА-н ухааны доктор (Ph.D) - ын зэрэг

2011 онд ХААИС-д дэд профессор

Эрхэлсэн ажил:

1989-1991ондАлтайн бүсийн ХАА-н Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэнд ЭШДадлагажигч ажилтан, бригадын дарга

1991-1992 ондСэлэнгэ аймгийн Цагаантолгойн Услалтын системд агрономич

1993 оноос УГТЭШХ-дЭрдэм шинжилгээний ажилтан

2001 оноосУГТЭШХ-ийн секторын эрхлэгч

2008 оноос Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан

2012 оноос Эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан

 

ДОКТОР ЖАДАМБААГИЙН ОЧИР

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын уугуул

Боловсрол:

1985 онд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын 10-н жилийн сургуулийн 8-р анги төгссөн

1988 онд Ховд аймгийн ХАА-н техникумыг агротехникч мэргэжлээр

2001 онд ХААИС-ийг агрономч мэргэжлээр төгссөн.

2005 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, магистрын зэрэг

2009 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, докторын зэрэг

Ажлын туршлага:

1988-1998 онд Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын Эрх чөлөө нэгдэлд агротехникч

1999-2004 онд "Бигэр шимт-элс” бөөрний сувилалын дарга

2005-2011 онд Витафит ХХК- ны чацарганы аж ахуйд агрономч

2009 оноос ХААИС-ийн АЭС-ийн ГТУХ-ын тэнхимийн багш

2013 оноос"Хөрсний үржил шим ба тогтвортой газар тариалангийн менежмент” профессорын багийн дэд профессор

 

ДОКТОР ОРЛОМЖАВ ОТГОНЦЭЦЭГ

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Боловсрол:

1988-1998 онд Улаанбаатар хот 10-н жилийн 44 -р дунд сургуультөгссөн

1998-2002 ХААИС-ийг агрономч мэргэжлээр төгссөн

2002-2005 онд ХБНГУ-ын Вайнштефаны сургуулийг, магистрын зэрэг

2008-2014 онд Хөдөө Аж Ахуйн Их Сургууль, докторын зэрэг

Ажлын туршлага:

2005 оноос ХААИС-д дагалдан багш, багш, ахлах багш 

 


 МАГИСТР АЮУРЗАНЫН ЛУВСАНДАГВА

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Улаанбаатар хотын уугуул

Боловсрол :

1995 онд УБ хотын 95 дугаар дунд сургууль

2002-2006 онд Хүмүүнлэгийн ухааны Их сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр

2008-2012 онд Энх Орчлон Дээд сургуулийг сэтгэл зүйч-нийгмийн ажилтан мэргэжлээр төгссөн.

2016 оноос ХААИС-ийн Агрономын эчнээ ангийн оюутан

2017 оноос Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуулийн Төрийн захиргааны удирдлагын магистрант

Ажлын туршлага:

2001-2015 онд "Хонгор жаалууд” ХХК-ны гүйцэтгэх захирал

2009 оноос "Йеншөөбү групп” ХХК-ын ерөнхий захирал

2014 оноос "Багануур автомотив” ХХК-ийн ерөнхий захирлаар тус тус ажиллаж байна.